Home » 譚朗蔚:我俾膽你
每月價格:HKD $80
專欄介紹 | 專欄文章
每月訂閱
80
合共節省了: HKD$ 0
可以隨時取消續訂
每年訂閱
880
合共節省了: HKD$ 80
**已免去馬季抖暑期間的一個月收費

可以隨時取消續訂
80
合共節省了: HKD$ 0
可以隨時取消續訂

正所謂見錢開眼你老闆,作為一個專業嘅賭徒,又點會淨係識炒股咁齋架?香港股評人譚朗蔚繼《俾多棍我!》之後又一力作:《我俾膽你!》逢賽馬日嘅朝早,為你提供獨家分析及心水,仲有派彩截圖,實行讓你爛賭嘅劣根性延續到週末!點呀?係咪諗起都興奮呢?

R7:何澤堯回勇,喜獲「至寶」!

17/4/2024(三)谷草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R3:博潘頓打疊得「天下」

14/4/2024(日)田草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R9:大逃禮顯「顏色」!

10/4/2024(三)谷草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R7:潘頓「奔騰」治「貴人」!

7/4/2024(日)田草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*既...

6214

R1:「星雲」遇水軍,增程贏得!

3/4/2024(三)谷草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*既...

6214

R8:巴度執到「寶」再下一城!

31/3/2024(日)田草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R3:班仔一檔「贏盡天下」!

27/3/2024(三)谷草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R9:麥道朗夠「拼」自然「勇」!

24/3/2024(日)田草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R9:鍾易禮俾啲「顏色」你睇!

20/3/2024(三)谷草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R8:班德禮殺得性起,「勇士」添食!

16/3/2024(六)田草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214