Home » 譚朗蔚:我俾膽你
每月價格:HKD $80
專欄介紹 | 專欄文章
每月訂閱
80
合共節省了: HKD$ 0
可以隨時取消續訂
每年訂閱
880
合共節省了: HKD$ 80
**已免去馬季抖暑期間的一個月收費

可以隨時取消續訂
80
合共節省了: HKD$ 0
可以隨時取消續訂

正所謂見錢開眼你老闆,作為一個專業嘅賭徒,又點會淨係識炒股咁齋架?香港股評人譚朗蔚繼《俾多棍我!》之後又一力作:《我俾膽你!》逢賽馬日嘅朝早,為你提供獨家分析及心水,仲有派彩截圖,實行讓你爛賭嘅劣根性延續到週末!點呀?係咪諗起都興奮呢?

R7:潘頓孖羅富全去「威」!

29/3/2023(三)田泥 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R6:田泰安旗開再「得勝」!

26/3/2023(日)田草C+3 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註...

6214

R8:喜駿駒落班,OK 哥路過贏馬!

22/3/2023(三)谷草C+3 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註...

6214

R10:OK 哥化身「威猛」先生!

19/3/2023(日)田草 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R9:OK 哥騎「觔斗雲」飄住去!

15/3/2023(三)谷草C 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有...

6214

R7:潘頓贏開有條「路」

11/3/2023(六)田草C 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有...

6214

R7:OK哥靠「實力」取勝!

8/3/2023(三)谷草B 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R7:好好心得,棄外闖為今場!

5/3/2023(日)田草B+2,泥 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備...

6214

R5:何澤堯靠「正氣」取勝!

1/3/2023(三)谷草A 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*...

6214

R6:OK哥「巴閉」過城繩!

26/2/2023(日)田草A+3 提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註...

6214