Home » 譚朗蔚:俾多棍我!
每月價格:HKD $200
專欄介紹 | 專欄文章
每月訂閱
200
合共節省了: HKD$ 0
可以隨時取消續訂
最佳選擇
半年訂閱
1080
合共節省了: HKD$ 120
可以隨時取消續訂
每年訂閱
2040
合共節省了: HKD$ 360
可以隨時取消續訂

呢度有別於我平時响報紙、雜誌上既推股欄,係絕對唔講大路野,而係專門响每日既20大升幅榜度,發掘奇形怪狀既股份,同為你地挑選一隻最有可能响第二日爆多一棍既投機股!記住喇,每逢港股交易日既下晝兩點,不見不散!

(此專欄由2月24日開始更新)

你估我唔到架喇,竟然係佢?!

28/5/2024(二) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

我地完全知道晒啲頂底!

27/5/2024(一) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

一早話左要見18800架啦!

23/5/2024(四) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

佢唔係壞左嘅人黎!

22/5/2024(三) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

呢壇野炒到六月架!

21/5/2024(二) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

無人要啱晒~益我!

20/5/2024(一) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

係有丁屎咁吸引嘅!

16/5/2024(四) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

平時邊會星期五出文?今日私人醒嘅!

10/5/2024(五) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

你係咪膽生毛先?

7/5/2024(二) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提供...

5127

咪咁心急啦!衰鬼~

6/5/2024(一) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提供...

5127