Home » 譚朗蔚:俾多棍我!

Double係正既!

26/3/2024(二) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

「女」有好多種。。。

25/3/2024(一) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5562

洗濕左個頭,唔爭在喇…

21/3/2024(四) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

海天堂概念股

20/3/2024(三) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

等派彩啦!

19/3/2024(二) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

佢患既係……!

14/3/2024(四) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

一齊黎大嗌:開車喇!

14/3/2024(四) 提提大家:「炒股內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《俾多棍我》聊天室!果度有每日既早午分析、指數燈號圖、強弱股份名單,仲會提...

5127

虛驚一場啫!

今日個市升,但其實係紅紅綠綠咁,係咁轉燈,未到收市都唔知咩事。但其實又正常丫,尋日升成五舊,今日抖返下唔得咩?只要確認指數係突破左16539甚至最近16833既,而突破果下(亦即係尋日)係價量齊升、1...

5127

睇你鍾意點滾

今日個市升,估唔到週末個通脹數據真係咁有效(你可能覺得唔關事啦,反正我信了)你睇下今日升既都係啲內需、消費股,例如海底撈(6862)果啲,你唸真:我尋日就係同你講,通脹重臨啲人先會肯消費,唔會keep...

5127

紅同綠點會無分別呢?

今日個市升,喂但係明明上星期五美股衰收尾個渦,點解我地仲有得升呢?首先,我當然要重申美股升果時你都跌啦,你講咩同人有correlation啫?第二,我地不嬲係跟阿爺,就正如我今朝一咁早起身就响fb出個...

5127