Home » 港股 » Page 3

Tag - 港股

Water Podcast:耀才證券搞啲乜?禁大陸人戶口是因為什麼因由?其中兩間證券行係重點招呼對象!

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

港股早已預見頹勢,美股今日關鍵位置

在上周末的免費大市回顧影片中,我們便預期本周的期指將會偏淡(Short):我們操作的方向可以從趨勢由明確的漲多跌少的上升形態轉變成跌多漲少的下跌趨勢中可以看出來。 當時我們認為價格而抵達A點,接...

5562

Water Podcast:股權鬥爭概念估應該點樣看待?仲有一隻超大型股票,我博有event driven

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:90後投資經理阿言與我合辦Event-Driven Approach 課程,拆解點樣賺大錢同應用喺唔同類型股票|蕭生大債主成為某股大股東,齊齊待看某股往後回報

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:90後投資經理阿言資產投資組合勝於香港所有基金經紀,未來搞班傳授投資賺大錢秘技,希望大家多多支持!|股市氣氛逐漸轉好,齋炒股票概念炒得過

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:拆解最近一隻重注股份! 90後投資經理阿言搞班和資產管理服務,必須要支持

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

2月6日更新第一手美股港股實戰投資倉

文章專欄內所有內容均屬Fortune Insight Prime所有。版權所有,翻印必究。 免責聲明: 90後奶爸:財務自由人不求人清楚明示內容概不構成任何投資意見或購買任何股票及金融產品...

6896

Water Podcast:新股不能夠拆人頭,操作有分別。除非突發性有好股票想轉倉,否則基本操作大致維持

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:TVB小股東,到底有幾小?他們所列的罪狀應該點樣拆解和分析?

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:欠債纍纍可以如何喺唔使破產嘅情況之下,利用財技翻身, K.O.所有債主?就用兩個最出名嘅例子和大家做解釋示範!

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

2月2日更新第一手美股港股實戰投資倉

2月2日更新第一手美股港股實戰投資倉     文章專欄內所有內容均屬Fortune Insight Prime所有。版權所有,翻印必究。 免責聲明: ...

7099

Water Podcast:倉位輕微調動,開始幫整體組合加多少少beta,有兩隻大股入咗我嘅雷達範圍!買完即升!希望大家留意到

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

2月1日更新第一手美股港股實戰投資倉

文章專欄內所有內容均屬Fortune Insight Prime所有。版權所有,翻印必究。 免責聲明: 捕捉先機 - 聽風者清楚明示內容概不構成任何投資意見或購買任何股票及金融產品的特定推...

6897

2月1日更新第一手美股港股實戰投資倉

文章專欄內所有內容均屬Fortune Insight Prime所有。版權所有,翻印必究。 免責聲明: 90後奶爸:財務自由人不求人清楚明示內容概不構成任何投資意見或購買任何股票及金融產品...

6896

1月31日更新第一手美股港股實戰投資倉

1月31日更新第一手美股港股實戰投資倉     文章專欄內所有內容均屬Fortune Insight Prime所有。版權所有,翻印必究。 免責聲明:...

7099

1月31日更新第一手美股港股實戰投資倉

文章專欄內所有內容均屬Fortune Insight Prime所有。版權所有,翻印必究。 免責聲明: 90後奶爸:財務自由人不求人清楚明示內容概不構成任何投資意見或購買任何股票及金融產品...

6896

Water Podcast:如何分別死股票和當初的股票?輕微止賺了一隻股份,然後換馬

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:兔年後分析股票市場大勢!如果想妥善管理號資產,有啲咩方法?

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:用最淺白的方式去解釋抖音張一鳴將股份轉去一間小公司的因由。也順便分析,美國聯儲局面對財政懸崖、特別鑄幣方案和債務上限是什麼一回事

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

Water Podcast:輕微交代前政客欠債風波後的心情整理。針對性分析整個大市策略和某幾隻有潛質Event driven的股份

【捕捉靈感成就未來   Fortune Insight正式與華爾街日報攜手合作】 訂閱「FI Prime Plus」(一年計劃)只需港幣 $998,每日少於港幣 $3!(...

6318

FOLLOW US