Home » 第七章 自住樓唔怕跌

第七章 自住樓唔怕跌

FI Prime Member

471

經常聽到「自住樓、買左唔怕跌」呢句話,我個人覺得這是一個很錯的概念。比如你2013年時用3,000萬買了「十賣九蝕 的大埔比華利山別墅,看著幾年間價格節節向下,一直由3,000萬跌到2,500萬,而同期大部分屋苑就升了一倍,試想下心裡會...

FOLLOW US