Home » 貨幣政策

Tag - 貨幣政策

《策略語音導航》貨幣政策對你的影響及啟示

希望幫到大家。 精華舊post回顧: 半年前,有個trader friend做左一個不確定性極高嘅決定。今日,終於被歷史印證係一條star trade。 半年前嘅一個夜晚,佢老細...

5200

到底美股熊市完結未?

首先,目前美國國債利率可能已大致反映今年相對積極的貨幣政策,也已接近上一次加息循環,即2018年的高點:考量目前利率期貨已大致反映明年利率水平將來到聯儲局官員所預測之2023年利率目標,故除非後續通脹...

7199

與高加索本地人的真實訪談錄(第三十三集):卡拉卡拉的貨幣政策—超級通脹和負利率如何摧毀羅馬帝國的銀行業?(公元211-217年)

卡拉卡拉的改革如何引起反效果,將羅馬帝國的經濟、金融及貨幣基礎拖垮? 當大權在握後,卡拉卡拉進行了幾項重大的改革,這些改革對羅馬帝國的影響幾乎都是負面的。他大幅增加軍隊薪資、大幅降低銀幣純度等,...

5213

與高加索本地人的真實訪談錄(第二十八集):出身非洲的羅馬將領塞維魯挑戰用錢買皇位的尤利安努斯(公元193年)

投得皇位的尤利安努斯(Julianus) 對禁衛軍投其所好,卻重創羅馬帝國的國本。 佩蒂奈克斯死後,他的改革自然夭折、無疾而終,自此,再也沒有人能夠制衡禁衛軍的權力。禁衛軍將羅馬皇位公開拍賣,並...

5213

與高加索本地人的真實訪談錄(第二十七集):羅馬皇位可以拿來拍賣,價高者得?荒唐的五帝之年(公元193年)

權傾朝野,隻手遮天的羅馬禁衛軍 公元192年的最後一日,康茂德遭刺殺身亡,但他在位期間遺留下來的禁衛軍干政問題卻持續存在。康茂德死後,禁衛軍仍繼續把持朝政、為所欲為,這導致羅馬的政局陷入一場叫「...

5562

與高加索本地人的真實訪談錄(第二十六集):康茂德的成魔之路(公元185-192年)

「哲學家皇帝」之子康茂德(Commodus) 到底是如何從一位受精心栽培、知書識禮的少年變成一位沉迷聲色犬馬的暴君? 《帝國驕雄》的劇情和歷史相比,固然不乏明顯改動之處。但是電影中有一點卻是正確...

5213

與高加索本地人的真實訪談錄(第二十三集):羅馬帝國為何由盛而衰?(公元169-180年)

被撕破了缺口的「羅馬盛世」 根據蓋倫所著的醫書,安東尼瘟疫的主要病徵包括高燒、腹瀉、咽喉炎,但最重要、最可見的是皮膚大面積起疹(可分成乾性或流膿兩種)。現代歷史學家普遍相信這場肆虐羅馬帝國長達2...

5213

控制一切 結果或一切也不能控制

中港股市持續向上,投資者似乎被憧憬及對中國疫情的安全,蓋過了首季以來的絕望情緒。回顧首兩季,人行在貨幣政策及工具上增加了不少應用,包括再貸款等結構化工具。中國上半年企業債淨融資金額已達3.33萬億人民...

5562

五個蓋 仲冚得幾耐?

中國面對的困局,已步入愈來愈難解之階段。如果過去曾跟中國人在工作上交流,大概會觀察到,中國人比起香港人進取很多——尤其是在槓桿的運用上,中國商人開分店的步伐極快、中國人普遍急於推展生意、開拓新業務,相...

5417

FOLLOW US