Home » 2022年05月26日渾水百萬元美股實倉部署(黑會員專享)

2022年05月26日渾水百萬元美股實倉部署(黑會員專享)

渾水:金融經濟精神食糧(黑會員)

135

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後基金經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少暗黑財技。一睇CCASS ,就知咩料...

FOLLOW US