Home » CLS港女 兩日升超過3000點 破曬記錄? 2008年曾經試過?

CLS港女 兩日升超過3000點 破曬記錄? 2008年曾經試過?

FI Prime Member

98

Follow Facebook Page 取得更多消息

星期一二跌完兩千幾點後,尋日升1672點,今日升1414點,兩日加埋升3086點,遠超過去15年所有記錄,之前兩日加埋升超過2000點只有兩次,分別是2008年9月21-...

FOLLOW US