Home » 我唔理你係乜水,總之係水我都鍾意

我唔理你係乜水,總之係水我都鍾意

譚朗蔚:俾多棍我!

1,461

剛過去星期六,我在自己面書上分享了我對現價恆指的看法,大家應該看清楚了吧?看了,我就不再再次解釋太多了。一句講晒,現價再買新貨的值博率不高,除非有我首肯啦,否則keep舊貨便是。龐然大物的話,我看好的有京東(9618)、思摩爾(6969);...

FOLLOW US