Home » Rare Trader Henry:現貨黃金的奇幻世界
立即訂閱
每月價格:HKD $600
專欄介紹 | 專欄文章
逢星期一三五有文章,每日一至兩張即市圖表分享。

用經驗每週分析市場,令投資者了解市場變化 用操盤經驗分享短線交易常見陷阱,交易既止損同風險管理,理性認識止損,認真

用經歷分享市場生態,令投資者了解市場陰暗同光明面

附送貼士,用技術每日分享圖表,令投資者了解每日歐市美市黃金市場部署,分享關鍵價位,捕捉機會。

了解止盈,心理對投資者影響。

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221228

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221223

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221222

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221220

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221216

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221215

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221214

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221213

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221212

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507

真正無懼大市 PRICE ACTION 炒 XAUUSD ! 每日搵機會! 20221209

話咁快十二月 !繼續搵機會投資入市,我繼續每週FACEBOOK 直播驗證,短線要學分析,肯止賺,控制注碼同風險管理,將黃金加入大家嘅投資組合內,一齊驗證技術分析,同時交易心態好重要,今日睇法。。。。。...

5507