Home » 18/6 (二) 雨果 即市簡評

18/6 (二) 雨果 即市簡評

彥明:港股百萬元實倉部署

32

10:07
我琴日講, 即市18000冇走雞, 結果高見18100; 又講係未能確認升跌的混沌時間, 但劇本是今星期有反彈至少是止跌, 彈是不出奇, 就要慢行和反覆, 結果琴日升一棍, 夜期就在棍內橫行, 到今早就在夜期波幅內橫行, 收窄...

FOLLOW US