Home » 17/6 (一) 雨果 即市簡評

17/6 (一) 雨果 即市簡評

彥明:港股百萬元實倉部署

37

9:55
上星期五講做淡, 下午大機會再下一成, 最後只係臨收市跌多少少. 不過放期跌唔少, 今早開市跌一跌終於見17700.

等等有中國數據出, 而且低開太多, 下面17600又要強支持, 升返實在唔出奇. 夜期17850 ~ 1...

FOLLOW US