Home » 31/5 (五) 雨果 即市簡評

31/5 (五) 雨果 即市簡評

彥明:港股百萬元實倉部署

39

9:57
琴日講最後可能見18150, 結果琴日低見18105, 又中了. 琴日又有講補裂口, 但出文中途完成左, 所以唔算我中.

美股時段, 美股跌香港夜期,金龍上升, 正正說明左我一直所講的避險. 美國差就香港應該要好返. 分兩...

FOLLOW US