Home » Water Podcast:有好消息當然要緊跟!|同一消息港股美股升幅差異太大|推薦投資委托服務,幫你捕捉好機會

Water Podcast:有好消息當然要緊跟!|同一消息港股美股升幅差異太大|推薦投資委托服務,幫你捕捉好機會

渾水:金融經濟精神食糧(黑會員)

46

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後投資經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少...

FOLLOW US