Home » 虛驚一場啫!

虛驚一場啫!

譚朗蔚:俾多棍我!

180

今日個市升,但其實係紅紅綠綠咁,係咁轉燈,未到收市都唔知咩事。但其實又正常丫,尋日升成五舊,今日抖返下唔得咩?只要確認指數係突破左16539甚至最近16833既,而突破果下(亦即係尋日)係價量齊升、1500億大陽燭上去既,後市已經唔洗憂,上...

FOLLOW US