Home » 6/3 (三) 雨果 即市簡評

6/3 (三) 雨果 即市簡評

彥明:港股百萬元實倉部署

53

10:46
琴日講, "今日一開市是必須要升, 否則以圖表和勢頭而言, 下跌目標就是16140甚至跌穿. 而就算升了, 升穿今日頂也只是基本, 因為16440開始又有小橫行壓住, 所以重點同樣要升穿16500以上", 結果開市跌一下真係即...

FOLLOW US