Home » F.O.M.O.

F.O.M.O.

譚朗蔚:俾多棍我!

191

今日個市上升,其中午後既升幅一度擴大至百幾點,再一次迫近我尋日話20週線即係大約16890點附近既大限,不過,當然是未能企穩啦。拿,我講清楚兩樣野先:第一、尋日得而復失,今日試都未試到啫,但我都無排除聽日得既(我都話咯,其實我先至係最想恆指...

FOLLOW US