Home » 悶都可以分幾個層次

悶都可以分幾個層次

譚朗蔚:俾多棍我!

119

今日個市升,不過真係啱啱至話倒升幾廿點咋,今朝都跌緊既。今朝早人行下調LPR長期利率,市場解讀為針對性扶助內地房地產市場喔,車!又唔見個市升!又唔見啲內房股爆!正如我成日話:平又點啫!要有人肯借先得架!

個市响下晝倒升,主要既功臣都仲...

FOLLOW US