Home » IQ題:有咩係凍過水?

IQ題:有咩係凍過水?

譚朗蔚:俾多棍我!

164

今日個市跌,恆指都仲係上唔返50天線,已經第二日。仲要今日最弔詭既係:高位17753點,條50天線17752點,丫頂佢!不過,我既結論都係同尋日一樣,企唔企到暫時唔緊要,小時圖綠影仲响度,希望今日唔得聽日得。咁你可能問我:咁要幾多日之內唔得...

FOLLOW US