Home » 比杜德偉更有道德既一個人

比杜德偉更有道德既一個人

譚朗蔚:俾多棍我!

221

今日個市跌,你可能奇怪,明明A股升架,點解港股跌呀?你唔記得拿?我地上星期五水浸無開市,要跌返外圍跌果啲丫嘛!不過,其實今日既重點並唔係升定跌,而係到底日中人民幣大彈呢下野信唔信得過,信得過就當然好啦!

人民幣(CNH)由最低位7.3...

FOLLOW US