Home » 買大包圍!

買大包圍!

譚朗蔚:俾多棍我!

612

今日個市升,主要係因碧桂園(2007)唔洗死,連帶內銀、內險等全線反彈,而因為佢地係重磅股,所以對指數寧舍有幫助。雖然碧桂園只不過係buy time,但正如我上星期同大家講:淡友响短線真係唔敢猖狂,因為政策幾乎晚晚都有而且又快又多。好似內銀...

FOLLOW US