Home » 尋日單野堅有啟示!

尋日單野堅有啟示!

譚朗蔚:俾多棍我!

287

今日個市升,我唸我尋日已經make myself好clear好清楚:唔好做淡!點解我尋日講左,第一係因為人民幣既怪現象,我大字標題寫左喇。第二係因為中港股市高開低走無錯係肉酸,陰燭係核突,但作為一個理性既人,係咪都好應該拎張圖出黎睇下:陰還...

FOLLOW US