Home » 中字頭,滄海遺珠嗎?

中字頭,滄海遺珠嗎?

譚朗蔚:俾多棍我!

295

今日個市升?你話係咪升好多?點數上唔係,只係短線企穩左小時圖上既小小小雙底頸線19122點,有少少著燈(向上)。點解我要強調係小小小?因為講真,企穩呢個都唔係話有咩大不了既,即時最多都只可以望20782點,到時真係升穿埋喇,果啲先叫方向。
...

FOLLOW US