Home » 今日最好咩都唔好做!

今日最好咩都唔好做!

譚朗蔚:俾多棍我!

282

尋日唔好意思,咁多位,因為長週末返黎公司踢晒腳,所以無時間寫文更新大家,今日早少少寫喇。今日個市跌,跌300點,成交少到一個點,可以話係奀過阿Bob!或者真係因為無北水啦,或者,或者係等今晚聯儲局議息啦。其實加息25點子可以話係無懸念架喇,...

FOLLOW US