Home » 俾隻野你地袋住先

俾隻野你地袋住先

譚朗蔚:俾多棍我!

268

今日個市跌,仲要係跌到pk。恆指一度低見17347點,換言之,重牛包括176、175、174已經全部死!我成日都話,唔該你地班好友唔好再買牛啦!睇好還睇好,超賣還超賣,但都不如等等指數反彈喇,甚至出買入訊號先至反手買上博反彈啦(雖然,我從來...

FOLLOW US