Home » 2022/08/11 信利國際(732)估值好平,但業績冇增長,加注要睇你有幾長線先好加

2022/08/11 信利國際(732)估值好平,但業績冇增長,加注要睇你有幾長線先好加

股市探險家:強勢股最強實戰攻略

99

2022/08/11 信利國際(732)估值好平,但業績冇增長,加注要睇你有幾長線先好加

 

 

繼續更新倉內股票的睇法。作為新能源汽車的好友,倉內股票同關注名單都係主要圍繞住呢個行業,力勁(558)、...

FOLLOW US