Home » Water Podcast:恭喜訂閱朋友幾日贏兩成,連續數月都穩定地有增長。某位基金朋友最近嚴重跑贏其他同學,他的管理哲學值得留意

Water Podcast:恭喜訂閱朋友幾日贏兩成,連續數月都穩定地有增長。某位基金朋友最近嚴重跑贏其他同學,他的管理哲學值得留意

渾水:金融經濟精神食糧(黑會員)

616

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後基金經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少暗黑財技。一睇CCASS ,...

FOLLOW US