Home » 4月28午評- 馬總(tsla)飲可樂(ko)

4月28午評- 馬總(tsla)飲可樂(ko)

FI Prime Member

43

點解今日整枝可樂(KO)做主題呢? 因為舉消息,有錢就是任性的馬總(TSLA) 玩完Twitter(TWTR) 可能口渴得滯,傳出收購可樂係佢下個目標,咁大家都知可樂係阿股神老畢既愛股之一,又一向都係逆市奇芭,不過,馬總收購訊手要把「可x因...

FOLLOW US