Home » 科技指數跌到懷疑人生

科技指數跌到懷疑人生

FI Prime Member

201

筆者曾經因為過去幾年科技股嘅升幅誤以為基於兩個原因科技指數正常應該會不斷向上升:
1. 科技令世界變得更好,用少量input做到大量output,不斷再投資製造增長
2.  指數編制更新,汰弱留強(亦都係點解咁多投資大師話直接買指數基金...

FOLLOW US