Home » 到底呢一紮係咩黎?(提示:與中秋節無關)

到底呢一紮係咩黎?(提示:與中秋節無關)

譚朗蔚:俾多棍我!

349

於開始今日的討論之前,我想你先like一like我的fb專頁,我是經常把各類好東西免費上載上去呃like的,就例如隔夜我就把我認為全球股市短線見底的可能性逐步加大的理據放了上去,你依家即刻去睇睇先。一句到尾,中港股市於今早反彈,以至於美股期...

FOLLOW US