Home » 彥明:港股百萬元實倉部署
每月價格:HKD $380
專欄介紹 | 專欄文章

「讀者可享有頭30日免費試用期。過了免費試用期後,Fortune Insight Prime 將會透過閣下的信用卡自動收取訂閱費。」

每月訂閱
380
合共節省了: HKD$ 0
可以隨時取消續訂
最佳選擇
半年訂閱
1980
合共節省了: HKD$ 300
可以隨時取消續訂
彥明擁有超過十年的投資經驗,在波瀾兇湧的股市交出超群的成績單。 另伙同雨果提供即市簡評,個股分析及股票增長倉。

28/5 (二) 雨果 即市簡評

11:42 有D忙, 快講. 18900係阻力, 18800爭持中. 升穿, 會再好一點, 下一目標係19150. 硬要估就今轉目標睇淡, 目標17800 ~ 17700水平. 大家有時...

5562

27/5 (一) 雨果 即市簡評

10:48 星期四講跌到18800, 18800到18150之間冇咩支持, 跌到18800就差唔多, 再跌就又跌多段. 結果星期四即市見18800就反彈見底, 但夜期就再跌穿18800, ...

5562

23/5 (四) 雨果 即市簡評

9:18 琴講畫左小橫行, 如果開邊的話點做, 結果佢全日都唔開邊, 升上19340就停, 行行下就失守返19300, 升穿橫行頂企唔穩又跌返落去代表咩, 跟得我耐都明, 結果收市前跌返落去橫行底1...

5562

22/5 (三) 雨果 即市簡評

8:54 今日有野搞, 提早講, 講少少. 琴日講一級級咁跌, 19480跌穿, 硬要估睇見19340, 之後睇走勢, 最後琴日做左340點日波幅, 夜期見過19168, 依家情況就係19340以...

5562

21/5 (二) 雨果 即市簡評

9:30 琴日講19680係博做淡水平, 19600係回踩水平, 可以博做好, 我原本以為琴日會有突破, 點知琴日點都係呢兩個位入面玩, 日波幅得133點左右, 20日都冇一日係咁低波幅, 所以唔怕...

5562

20/5 (一) 雨果 即市簡評

9:31 大方向講到口臭, 就唔重複. 上星期五講有新向上操作, 記得唔係短線, 可以中間跌完先升都得. 中線冇咩好講, 講即市. 即市跌穿左夜期支持位19680水平, 即市跌完彈上19680...

5562

17/5 (四) 雨果 即市簡評

9:46 琴日講即市沽一沽, 結果輸左, 甚至成形左新的操作睇向上. 5月統計睇向上, 連升三千點後再升, 大家要類比就要找16年789月, 19年23月, 無它, 就係當初買定離手, 冇買就...

5562

16/5 (四) 雨果 即市簡評

9:56 星期一講睇淡不做淡, 保持做好, 結果星期二見192XX, 一如所料. 琴日講一向可能見短頂, 暫時係再新高, 但值博沽+即市沽出現, 時機出現. 道理之前都講左, 19000 ~ ...

5562

13/5 (一) 雨果 即市簡評

10:15 上星期五講, 企穩18680水平, 上18900 ~ 19000水平發展, 結果出文時間限制, 出文後剛好就完成第二次支持, 18680水平以上即市兩個支持, 明眼人都知要做上了...

5562

10/5 (五) 雨果 即市簡評

10:20 琴日忙, 沒出文. 前日講即市收三角等開邊, 結果是開向下, 之後夜期跌到181XX水平後就反彈, 炒即市而言300點波幅夠曬水位了, 不炒夜期的即市也有200點. 不過夜期跌完反彈,...

5562