Home » 兩大舖王相繼離世象徵一個時代的落幕│重溫馬亞木的發跡史可見證香港經濟年代的變遷

兩大舖王相繼離世象徵一個時代的落幕│重溫馬亞木的發跡史可見證香港經濟年代的變遷

渾水:金融經濟精神食糧

140

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後投資經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少暗黑財技。一睇C...

FOLLOW US