Home » 26/2 (一) 雨果 即市簡評

26/2 (一) 雨果 即市簡評

彥明:港股百萬元實倉部署

31

9:41
2月28日是財政預算案, 現在跌緊, 可能跌到28日先升/托. 好的就橫行等升, 唔好就係跌到需要托先升.

大市現在16700水平做了一系列支持, 在16750做了一系列阻力, 升穿就有機會再急升一段. 跌穿今日開市位就可...

FOLLOW US