Home » 今年港股無趨勢?

今年港股無趨勢?

Option Jack:全職交易員的港股部署

702

周三恆指結算日,高開後最多升240點,雖然有高開,隨後節節敗退,未有如上月般夾上,收市倒跌一點,收在18482,全日是科指領跌。
末日long之中,人壽早段上12元之上可平手走,不過無走,美團最高140元,同樣情況未及反應即回,吉利汽車末...

FOLLOW US