Home » 高sir @ Fortune Insight – 08月07日, 一週分析策略

高sir @ Fortune Insight – 08月07日, 一週分析策略

高SIR, 由10萬元的組合做起!

24

☕ 出面亂到七彩, 唔駛多講, 梗係講緊台海事件, 執筆之時, 軍演持續, 中美關係跌至谷底, 事件怎樣可以平息? 或可以發酵成怎樣? 實難以預計, 不過, 在未有更壞的情況出現下, 我們得保持戒心, 請留意, 雖說美股在7月份的表現甚好,...

FOLLOW US