Home » 炒股要靠實力,但運氣也是極度重要的因素|倉中其中一隻持股爆升,對得住讀者|基金朋友近月回報可觀

炒股要靠實力,但運氣也是極度重要的因素|倉中其中一隻持股爆升,對得住讀者|基金朋友近月回報可觀

渾水:金融經濟精神食糧

295

【成日睇住嗰市好辛苦好麻煩?】

成功捕捉私有化嘅股票,回報可以以倍計。90後基金經理阿言利用呢種投資策略,多次命中數倍股、十倍股,戰績輝煌。同時,他曾經喺規模過百億的家族辦公室偷師,學識不少暗黑財技。一睇CCASS...

FOLLOW US