Home » Janice Man 唔再係𡃁模?!

Janice Man 唔再係𡃁模?!

譚朗蔚:俾多棍我!

296

今日個市升,但你知我既,我個人好麻煩,唔係話升就肯睇好既,而且升,要升到某個程度,要收復返某啲支持位,比如係18794點。所以,今日個市响午後曾經又失返呢個位,其實根本就未硬淨,我唔明點解又有人衝出黎柒,話「點解响低位無買A呀、T呀、M呀」...

FOLLOW US