Home » R5:華卓晴泥地打橫行!
場次561 - 華卓晴(E449) 發財秘笈(G303) 豐盛多彩(G301) 妙算歡騰(E383) 。 林龍攝(Pix By : Lam Lung) 2023/04/09 馬經

R5:華卓晴泥地打橫行!

譚朗蔚:我俾膽你!

962

10/6/2023(六)田草C

提提大家:「賽馬內堂」開通左喇!訂閱左專欄既粉絲們,記得下載埋FI Prime手機app,加入《我俾膽你》聊天室!果度有即場既貼士同真飛提供,千祈咪錯過!備註:有*既場次係重心場次,有「」既馬係標題馬。...

FOLLOW US