Home » 逆市買貨,走火入魔!(2)

逆市買貨,走火入魔!(2)

譚朗蔚:俾多棍我!

322

今日個市跌,就正如上日同大家講既一樣:千祈唔好以為尋日下晝响低位收窄左跌幅就代表升,見底,通通講多無謂。結果,18100既重牛都要死,我睇18000既都唔活得幾耐。市場一直唔肯升,甚至連彈都唔彈,就係因為有你地班老散,個個keep住買牛,搞...

FOLLOW US