Home » 幻覺黎既啫,嚇我唔到既!

幻覺黎既啫,嚇我唔到既!

譚朗蔚:俾多棍我!

418

今日個市升,早段係升400既,不過未到半日已經得返200幾。我明呢幾日大家都好關心矽谷銀行(SVB)事件既發展,但有時跟車太貼都唔係咁好。好似由禮拜五到依家,跌3、400之後升3、400,尋日跌4、500今日升4、500。如果你硬係要响呢啲...

FOLLOW US