Home » 介紹返:衝動界 KOL!

介紹返:衝動界 KOL!

FI Prime Member

363

今日個市升,我意思係中午收市既時候。執筆時倒跌其實唔重要,反正一日未收市都唔知。但我想講,今日中午恆指升110點,有人响富昌台問我:個市見左底未,偷步入左盈富基金(2800)有無錯。講真丫,你入既係盈富,好在,錯既都唔會死人既。之但係點解大...

FOLLOW US