Home » 開始知道自己等緊乜

開始知道自己等緊乜

譚朗蔚:俾多棍我!

349

今日個市跌——終於都等到聯儲局落實加75個點子息喇。但隔夜美股跌渦,點解既呢?唔係關今次加幾多事,而係關what’s next事。正路依家次次開會都加息,就應該好快觸及全年目標而變相即係話加息既空間只會越來越少架,點知佢走黎調高年底既息率目...

FOLLOW US