Home » 派粒心俾你!

派粒心俾你!

譚朗蔚:俾多棍我!

416

今日個市跌,跌咩唔洗審喇,當然係怕美國既通脹太惡,聯儲局要加大加息既步伐啦!恆指跌700點係咩概念?係10天線失守左,打粒星,然後day low試過條50天線未洗穿,打粒星代表初步有支持,無人要錢唔要貨。舉個例,股王騰訊(700)落到377...

FOLLOW US